ឈ្មោះវិបសាយ

web site
ស្វែងរកឯកសារជុំវិញពិភពលោក ​                                         www.live.com
ឃាំ្លងផ្ទុកព័ត៌មានទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា                                        www.computerhiston.com
ស្តាប់វិទ្យុលើOnline                                                                   www.gandora.com
ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការទស្សនាចរណ៍                            www.livejournal.com
សិក្សាចំណេះដឹងច្បាប់                                                              www.huffingtonpost.com
បង្កើនចំណេះដឹងស្វ័យសិក្សា                                                      www.ajaxwrite.com
ផ្តល់ឥណទានសម្រាប់ខ្ចី                                                            www.prosper.com
ផ្តល់កម្មវិធីGame,Utilities                                                        www.concisefreeware.com
Download software នានា                                                        www.downloadsqual.com
ប្រភពចំណេះដឹងពីMicrosoft                                                     www.thegreenbutton.com
ប្រភពអង្គការបរិចា្ចគដល់អ្នកក្រីក្រ                                          www.charity-nagviagtor.com
បង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងការប្រើបា្រស់ថ្នាំ                                 www.crazymeds.org
បង្កើនចំណេះដឹងផែ្នកភាសាអង់គ្លេស                                    www.doubletongued.com
បង្កើនគំនិត និងជំរុញទឹកចិត្ត                                                  www.expervillages.com
ផ្តល់ចំណេះដឹងខាងផ្នែកឱសថសាស្រ្ត                                   www.goaskalice.com
ជំនាញលើ Tune up(regedit)                                                       www.tweakguides.com
ប្រភពព័ត៌មាននៃបច្ចេកវិទ្យា                                                     www.techcrush.com
ដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាPocket                                               www.pocketmod.com
ស្វែងរកកម្មវិធី និងឯកសារ                                                        www.softsearching.com
សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែម                                                      www.englishclub.com
ព័ត៌មានទាក់ទង ទូរស័ព្ទ                                                            www.gsmarena.com
ដោះលេខកូដទូរស័ព្ទ Nokia                                     www.hur.nu/nokia mastercode/security.code.php
ផ្តល់កម្មវិធីGame ដាក់ទូរស័ព្ទដៃ                                              www.indiagames.com
ផ្តល់មេរៀនអំពី 3D                                                                     www.3d-tutorial.com
អរិយវត្ថុលើពិភពលោក                                                            www.new7wonders.com
ទាញយកឯកសារច្រើនប្រភេទ                                               www.bestfreewaredownload.com
ព័ត៌មានទូរស័ព្ទ                                                                        www.mpmag.com/kh
ស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជា                                                    www.cambodia.gov.kh
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ                                                                  www.ccc.gov.kh
តាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្តៅៗ                                  www.khmerservice.com
សេវាកម្មបំលែងរូបិយវត្ថុ                                                         www.finance.yahoo.com
មណ្ឌលអភិវឌ្ឈន៍សង្គម                                                             www.csdcambodia.org
មណ្ឌលព័ត៌មានខ្មែរ                                                                       www.cambodia.org
ប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានថ្មី                                                                   www.e-khmer.com
បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា                                         www.fgcu.edu/support
ស្តាប់ចំរៀងខ្មែរពេញនិយម                                                     www.khmerbox.com
ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា                                                                  www.itcity.com.kh
Phone second hand                                                                     www.khmer2hand.com
មគ្គុទេសទេសចរណ៍                                                                 www.phonmpenhtaxi.com
ផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ទិសទី                                                                  www.homstuffwork.com
ផ្តល់ចម្រៀងថ្មី                                                                               www.hangmeas.blogspot.com
ជំនួយក្នុងការសិក្សា                                                                         www.facebook.com
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ                                                                                  www.getjar.com
កត់ត្រាឯកត្តៈកម្មពិភពលោក                                                      www.guinessworldrecords.com
រៀនវេយករណ៍អង់គ្គេស                                                              www.englishshpage.com
ផ្តល់អត្តន័យរបស់ពាក្យ                                                              www.thefreedictionary.com
តាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍                                                  www.rfa.org/khmer
កម្មវិធីថ្មីៗប្លែកៗ                                                                              www.3dlinks.com
រូបគំនូរសា្នដៃសិប្បករខ្មែរ                                                             www.khmerstuff.com
សុខភាព និងស្នេហា                                                                   www.healthandlove.com
ប្រភពឯកសារ                                                                               www.33367.com
មណ្ឌមណ្ឌលព័ត៌មាន និងកម្សាន្ត                                                www.khmerwebsite.com
ចង់ដឹងអ្វីដែលថ្មី                                                                             www.popsci.com
ផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់កុំព្យូទ័រ                                                         www.click-now.org
ស្វែងរកSource code                                                                      www.alvbcode.com
ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធកម្ពុជា                                                  www.cdcambodia.org
ស្តាប់បទចម្រៀងល្បីលើពិភពលោក                                          www.mformusic.net
រៀនភាសាចិនតាមអ៊ីនធើណិត                                                  www.chnese-tools.com
ស្រាវជ្រាវរកកម្មវិធីថ្មីៗ                                                                www.softsearching.com
សិក្សាយល់ពីប្រទេសកម្ពុជា                                                        www.cambodia.gov
វចនានុក្រមរបស់លោកអ្នក                                                          www.yourdictionary.com
លក់ទំនិញរាល់សប្បិកម្មខ្មែរនៅលើអ៊ីធើណិត                             www.asasaxart.com.kh
ព័ត៌មានជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា                                                         www.thecambodianewsne
យកគំរូវិបសាយដោយឥតគិតថ្លៃ                                                 www.bravenet.com
រៀនវេយករណ៍អង់គ្លេសដោយខ្លួនឯង                                        www.englishpage.com
ស្វែងរកអត្ថបទមេរៀនតាមរយៈវិបសាយ                                   www.developetutorials.com
ទាញយកវីដេអូរឿងប្លែកៗ រូបភាព និងរឿងកំប្លែង                     www.extremfunnypictures.com
ស្វែងរកអត្ថន័យ និងបកប្រែពាក្យជាមួយវិបសាយ                    www.answers.com
គន្លឹះខ្លីៗក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី                                                 www.softwaretipsandtricks.com
កម្សាន្តអារម្មណ៍ជាមួយហ្គេមសប្បាយៗ                                    www.suricate-software.com
ធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយបានប្រើរៀងរហូត                                             www.crackfind.com
វិបសាយផ្តល់ជួនលោកអ្នកនូវទស្សាវដ្តី                                     www.spotbit.com
ផ្តល់ការសិក្សាបន្ថែមអំពីការបង្ហោះវិបសាយ                             www.trainingtools.com
ក្លាហានដើម្បីមនុស្សដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់                         www.klahan.com
តាមដានព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហម                   www.redcross.rog
តាមដានគ្រប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា                              www.khmerfuture.com
ផ្តល់សារប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើវិបសាយ                                    www.digital-web.com
ផ្តល់ការស្រាវជា្រវលើផ្នែកណិតវើក                                           www.networkworld.com
ផ្តល់ Hosting ដោយឥតគិតថ្លៃ                                                     www.fortunecity.com
សិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមអ៊ីនធើណិត                                       www.voanews.com/specialenglish
វិបសាយរូបថ្លុក                                                                             www.sacrava.blogspot.com
វិបសាយសារព័ត៌មានដើមអម្ពិល                                                www.dap-news.com
ស្តាប់បទចម្រៀង Online                                                              www.khmerplayer.com
សារព័ត៌មានស្ថាបនា                                                                    www.ksn-news.com
សម្រាប់download វីដេអូ                                                               www.youtubedl.com
គម្រោងយុត្តិធម៌កម្ពុជា                                                                 www.justicintiative.org
សម្ព័នខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធមនុស្ស                                      www.licaho.org.kh
វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា                          www.ngoforum.org.com
សមាគមន៍យុវជនខែ្មរ                                                                   www.kya-cambodia.com
អង្គការយុវសន្តិភាព                                                                      www.yfpcambodia.com
ក្រសួងព័ត៌មាន                                                                              www.information.gov
ក្រសួងការពារជាតិ                                                                        www.mond.govkh
ក្រសួងមហាផ្ទៃ                                                                              www.intetrior.govkh
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ                                                      www.mef.govkh
ក្រសួងបរិសា្ថន                                                                              www.camnet.com.kh/more
ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន                                            www.mpwt.gov.kh
ក្រសួងកសិកម្ម និងរុក្ខាប្រមាញ់                                                     www.maff.gov.kh
ក្រសួងទេសចរណ៍                                                                          www.mot.gov.kh
ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់                       www.mlmupc.gov.kh/mlm
ព្រឹទ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា                                            www.senate.gov.kh
អង្គការសហប្រជាជាតិ                                                                    www.m.org.kh
ប្រភព Gameថ្មីៗ                                                                               www.armorgames.com
មុខម្ហូបចម្រុះសាសន៍ជុំវិញពិភពលោក                                           www.menupages.com
រក្សាទុកភាពយន្តគ្រប់បែបនៅលើអ៊ីនធើណិត                                www.imdb.com
បង្កើតចំណេះដឹងទូទៅជាមួយនឹង Kongregate                                www.kongregate.com
ស្តាប់បទចម្រៀងខ្មែរថ្មីៗ                                                                   www.khmermp4-blogpot.com
Download បទចម្រៀងគ្រប់ផលិតកម្ម                                               www.khmermidl.com
គំរូសម្រាប់បង្កើតវិបសាយ                                                                www.templateen.com
វិបសាយសា្តប់ចម្រៀងខ្មែរថ្មីៗពេញនិយម                                      www.khmerbox.com
ងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកប្រភពលេខកូដ                                    www.alvbcode.com
ល្បែងកម្សាន្តថ្មីៗប្លែកៗ                                                                    www.arcadelab.com
បកប្រែភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ                                                          www.freetranslation.com.free
ផ្ញើសារខ្លីៗទៅកាន់ទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ                                     www.cellebrum.com
ម៉ូតថ្មីសម្រាប់កុំព្យូទ័រ                                                                          www.123freescreensavers.com
វិបសាយតាមដានព័ត៌មាននិងកម្សាន្តផ្សេងៗជាខ្មែរ                        www.everyday.com.kh
វិបសាយជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងប្រទេស                                          www.bongthom.com
វិបសាយមើលម៉ូតទូរស័ព្ទដៃ                                                              www.kth.com.kh
សា្តប់ចម្រៀងនិងមើលខារ៉ាអូខេខ្មែរ                                                  www.khmermidi.com
ទាញយកវីដេអូកំប្លែងនិងរូបភាពមើលកម្សាន្ត                                 www.extremefunnypictures.com
ស្តាប់ចម្រៀងជាភាសាបរទេស                                                         www.absolutelyrics.com
រូបភាពសា្អតៗ                                                                                    www.abcwallpaper.free.fr
នាយករដ្ឋមន្ត្រី                                                                                    www.cnc.org.kh
វីដេអូកំប្លែងខ្លីៗ                                                                                   www.viralx.com
ស្រីសា្អតនៅលើពិភពលោក                                                              www.missworld.tv
រូបភាពមានចលនាស្អាតៗ                                                                  www.glitter-graphics.com
រមណីដ្ឋានគិរីរម្យ                                                                                 www.kiriromresort.com
ទាញយកកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ                                                             www.symatec.com
រៀនភាសាអង់គ្លេស                                                                             www.englishclub.com
ស្វែងរកប្រព័ន្ធច្បាប់ជុំវិញពិភពលោក                                                www.csis.org
ផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់                                                              www.cscambodia.org/kh_index.html
ចង់រក serial number or crack                                                              www.keygen.us
ទាញយកCode                                                                                     www.pdfchm.com
សម្រាប់បង្កើតវិបសាយ                                                                       www.w3schools.com
ទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានវិទ្យា                                                                        www.itcity.com.kh
ទស្សនាវដ្តីទូរស័ព្ទ                                                                                 www.mpmag.com.kh
មើលតម្លៃទូរស័ព្ទ                                                                                   www.hakse.com
រកការងារ                                                                                               www.cambodiajobpage.com
ប្រលោមលោក ទស្សនាវដ្តី                                                                   www.lovekhmer.com